Econofrost Night Cover

Econofrost dệt bìa đêm nhôm tiết kiệm năng lượng điện trên màn hình trong tủ lạnh mở và các trường hợp tủ đá và cung cấp tiết kiệm đáng kể trong giảm co và loại bỏ.

Also referred to as “night blinds” or “night curtains,” night covers provide an economical way to shield refrigeration cases and protect perishables foods from ambient store heat and light.

Đơn giản để cài đặt và dễ sử dụng, Econofrost rèm cửa đêm là đêm bìa ưa thích giữa các nhà bán lẻ hàng đầu lớn.


bìa đêm Econofrost sẽ:

  • Cải thiện tính toàn vẹn sản phẩm
  • Tăng hiệu quả năng lượng và hiệu suất trường hợp
  • Thấp hơn hóa đơn tiện ích & chi phí vận hành

Econofrost bìa đêm là:

  • Dễ dàng để cài đặt
  • Đơn giản để sử dụng
  • Bền & kéo dài năm
But most importantly, the Econofrost brand of night covers is the only night cover to have been xác nhận một cách độc lập by third party testing through Southern California Edison’s Refrigeration Lab in Irwindale California.